Tarieven

Lidgeld

Lidmaatschap                                                                                    75€             

 

Afdrachten dekkingen EAFS stamboek hengsten

Afdracht dekking 35€
Dekbon ontvangen na 31/12 van het dekjaar : dubbele afdracht 70€

 

Veulen registratie

EU-registratie (paspoort + stamboekbewijs + administratie- en verzendingskosten) 95€

 

Keuringen

Keuring veulen 35€

Keuring enter & twenter

35€

Keuring opname stamboek merries inclusief meten                                        

50€

Keuring ruin

50€

Aanpassing premie, nieuw afstammingsbewijs na keuring

15€

 

Vermelding predikaten

Definitief sportpredikaat op stamboekbewijs : paarden van 7 jaar en ouder 50€

Vermelding : Ster 3-jarige paarden en ouder met een 1ste premie

30€

Elite : ster + def. sportcertif. + 2 in het stamboek ingeschreven afstammelingen met een 1ste premie

60€

Preferent : Ster met 3 ingeschreven ster nakomelingen

50€

 

Administratie

Duplicaat paspoort 150€

Duplicaat stamboekbewijs

30€

Duplicaat dekbewijs

35€

Eigenaarswissel (merrie, ruin & vb hengst)

25€

Eigenaarswissel stamboekhengst

400€

Administratie kosten laattijdige geboortemelding (+ 4 weken)

15€

Administratie kosten laattijdig indienen dekbon (zie boven)

35€

 

DNA onderzoek

DNA profiel vastleggen van 1 paard 60€

DNA profiel vastleggen van 2 paarden

110€

DNA profiel vastleggen van 3 paarden 150€

 

Kandidaat stamboekhengsten

Deelname hengstenkeuring 250€
Medisch onderzoek in door EAFS erkend instituut op aanvraag
DNA + SCID + VOS-factor + CA 250€
Verrichtingsonderzoek 2.000€

 

Inschrijving dekhengsten in het stamboek

Opname in stamboek na verrichtingsonderzoek voor dekhengsten 800€