Arabo-Friese rasveredeling

De Arabo Fries is een “verdringingskruising” van zuiver Fries met Arabier in één van de mogelijke terugkruisingsprogramma’s met de zuivere Fries. Het veredelingsproject bestaat erin zoveel mogelijk van het beste van beide zuivere rassen samen te brengen in de juiste proporties zodat het gewenste einddoel wordt bereikt.

Generatie 1 (ook wel de F1 generatie geheten) : 50% Arabier - 50% Fries

Zuiver Fries x Zuiver Arabier, beide dieren zijn op zich geselecteerd in functie van de toegevoegde waarde die gewenst is. De uiterlijke factoren dienen vanaf het begin te passen (kleur, exterieur, gangen, maat, sportresultaten). Het belangrijkste topic is dat het einddoel een goed sportpaard moet zijn. Daarom kies je zowel langs Friese en langs Arabische zijde dieren met sportgenen in hun bloed.

Bij kruising van zuivere (en ook ingeteelde) rassen krijg je een heterosis effect. Door dit effect zijn ten eerste alle negatieve aspecten als gevolg van de inteelt verdwenen en krijg je een enorme revitalisering ten opzichte van beide ouderdieren. Bij een F1 kruising is het resultaat absoluut nog niet stabiel je hebt de kans dat het fokproduct niet eens uitziet als een Arabier of als een Fries, veel kans dat hij te veel vitaliteit (heterosis) heeft en daardoor moeilijk handelbaar. Conclusie F1 producten zijn geen eindproducten, je hebt een maximale heterosis en daarmee stopt het.

Generatie 2 (ook wel de F2 generatie geheten) : (50% Arabier - 50% Fries) x 100% Fries = 25% Arabier - 75% Fries

Uit de F1 generatie worden de (schaarse) dieren geselecteerd welke voldoen aan de raskenmerken en de sportieve eisen om dan te beginnen aan de terugkruising. Voor deze terugkruising nemen we opnieuw Fries prestatiebloed en kruisen dit met het F1 product. Als gevolg hiervan halveert het aandeel Arabisch bloed. Tevens zijn factoren zoals de kleur vrij zeker homozygoot geworden. Op dit niveau beschik je in feite pas over een hoofdstamboek basisproduct wat geschikt is voor de verdere fokkerij op grotere schaal, binnen de Arabo-Friese fokkerij.

Generatie 3 (ook wel de F3 generatie geheten) : (25% Arabier - 75% Fries) x 100% Fries = 12.5% Arabier - 87.5% Fries

Door nog eens terug te kruisen met zuiver Fries ga je nog meer de kenmerken van een Fries terug brengen en krijg je een veredeld eindproduct. Dit veredeld F3 eindproduct kan soms te laag in het bloedpercentage komen om nog top sportpaarden te produceren als men niet erop toeziet in het hele proces steeds Fries prestatiebloed te gebruiken en niet alleen keurings-Friezen laat domineren in het fokprogramma. In ieder geval zijn zelfs in de lagere percentages Arabo-Friezen alle inteeltkwalen verbannen!

De Hamid lijn is opgebouwd volgens bovenstaande cyclus :
F1 = Arabier x Fries -> 50% Arabier & 50% Fries
F2 = (50% Arabier & 50% Fries) x Fries -> 25% Arabier & 75% Fries
F3 = (25% Arabier & 75% Fries) x Fries -> 12.5% Arabier & 87.5% Fries
F4 = (12.5% Arabier & 87.5% Fries) x Fries -> 6.25% Arabier & 93.75% Fries

Verder fokken met paarden uit de F4 generatie kan enkel met andere F1 tot F3 paarden of vers arabisch of ander vreemd bloed. Nog beter is om op dit lagere niveau Arabisch bloed te gaan fokken met Arabo-Friezen uit de andere lijn (zie beneden). Dit kan prima visa versa gebeuren!!!

De Gharib lijn heeft een andere opbouw er is namelijk in beginstadium 2x arabisch bloed gebruikt :
F1 = Arabier x Fries -> 50% Arabier & 50% Fries
F2 = (50% Arabier & 50% Fries) x Arabier -> 75% Arabier & 25% Fries
F3 = (75% Arabier & 25% Fries) x Fries -> 37.5% Arabier & 62.5% Fries
F4 = (37.5% Arabier & 62.5% Fries) x Fries -> 18.75% Arabier & 81.25% Fries
F5 = (18.75% Arabier & 81.25% Fries) x Fries -> 9.375% Arabier & 90.625% Fries

Vanaf deze lagere bloedpercentages dus weer dezelfde raad volgen van hierboven bij de Hamid lijn.


Uit bovenstaande kan je dus afleiden dat terugkruising met zuiver Fries bloed in deze structuur langer mogelijk is.

De ideale verhouding Arabisch & Fries bloed zit tussen de 9 & 19 procent. De voornaamste redenen zijn dat je hier nog voldoende heterosis effect hebt en voldoende homozygote genen hebt om een stabiele nafok te krijgen. Arabo-Friezen met dit percentage zijn dus geschikt om verder te fokken Arabo-Fries x Arabo-Fries.

Inteelt bij de Arabo-Fries is geen topic mits er slechts sprake is van lijnenteelt, die vertrekt van vers bloed en daarom wetenschappelijk verantwoord tot 6 generaties mag doorfokken.