Hengstenkeuze

Arabo-Friese hengsten voor Friese merries

Hoe kies je nu een Arabo Friese hengst voor uw Friese merrie?

De fokker moet zich allereerst bewust zijn van zijn fokdoel. Wil hij net zoals bij Friezen een mooi veulen fokken zonder te letten op prestatie dan gaat hij te werk volgens de klassieke methode en hoopt later op een keuring de veulenkampioen te fokken. Hij gaat vooral kijken naar het Friese bloed van de Arabo-Friese hengsten en dit naast de pedigree van zijn merrie leggen. De hengsten met geen of een minimum aan gelijke namen in het Friese bloed van de merrie zijn geschikt voor verder selectie uit het oogpunt van inteeltbestrijding.

In laatste instantie ga je dan zien wat je verbeterd wil zien aan de merrie. Kijk naar het lineair score formulier van de Friese merrie en bestudeer de vererving tabellen van de Friese hengsten die in de pedigree voorkomen.

Maar… we hopen dat de meeste fokkers een ander fokdoel voor ogen hebben, namelijk sportpaardenfokkerij.

Dat betekent dat je de sport en prestatie predicaten van de merrie en hengst en nauwe familie gaat bestuderen om de juiste genen samen te brengen, die een hoge verwachtingswaarde voor de sport opleveren. Onze Arabo-Friezen blinken juist uit in de sport en de zwaardere vormen van recreatie. Laten we dat behouden, dan blijven we exclusief in de markt, die ook voor alle andere rassen steeds meer let op sporteigenschappen. En de prijzen blijken ook een stuk hoger te zijn voor goede sport- en gebruikspaarden.


Arabo-Friese hengsten voor Arabo-Friese merries

Een goede Arabo-Fries moet er uitzien als een mooie moderne Fries, maar met het versterkte hart en de longen van de beste volbloed Arabier. De ideale verhouding ligt rond de 20% procent Arabisch en de rest vooral zuiver Fries bloed. Het zijn uitstekende gebruikspaarden voor de sport en de recreant zowel onder het zadel als voor de koets.

De Arabo-Fries blijkt een perfecte synergie van de goede eigenschappen van de beide rassen te zijn. Het goede en zachte karakter, de samenwerkingsgeest, de werkkracht en de barokke uitstraling komen van de Fries. Terwijl de flexibiliteit, het grote uithoudingsvermogen, de extra hart- & longcapaciteit, het snelle recuperatievermogen, de soberheid en het meestal ook aangename karakter door het Arabisch bloed ingegeven zijn.

De gangen zijn minder extreem hoog als bij de doorsnee Fries, meer economische bewegingen -zowel in stap, draf en galop- waarbij ook veel souplesse getoond wordt, zodat goed geschakeld kan worden tussen verzamelde, arbeids- en gestrekte gangen.

De Arabo-Fries is een alert, onderdanig en zeer handelbaar paard met een sportief potentieel gelijk aan andere warmbloeden. Bekijk onder een volgende knop in onze site de indrukwekkende lijst sportprestaties van de Arabo-Friezen.


Friese hengsten voor Arabo-Friese merries

Iedereen is natuurlijk vrij om met een Arabo-Friese merrie te gaan naar een Friese hengst van zijn eigen voorkeur. Maar wij willen graag de fokkerij prestatiegericht houden en moedigen de fokkers aan niet te laag te gaan in het vreemd bloed percentage.

Bij de beoordeling van prestaties van de FPS hengsten en hun nafok in de sport hebben we andere normen als het FPS zelf. Wij kijken méér naar de verrichtingen in de praktijk zelf en minder naar verrichtingsonderzoeken, ABFP, of IBOP-proeven.

Als fokker kun je altijd advies inwinnen bij collega fokkers of hengsenhouders of de hengst van uw keuze geschikt is voor de prestatiefokkerij van Arabo-Friezen.