Fokreglement

EAFS Fokreglement - 2022/05
 

REGISTRATIE / Stamboekindeling:

Art.1  Verantwoordelijkheid
Het Europese Arabo-Friezen Stamboek (EAFS) draagt de volle verantwoordelijkheid voor de fokkerij en registratie van de Arabo-Fries.
Hieronder geven we de indeling voor het Arabo-Friese Stamboek. 

 

Art.2 Indeling van het Stamboek
Er zijn 2 secties: Hoofdsectie en Aanvullende sectie

 

Art. 2 A Hoofdsectie: Klasse I bevat 7 subklassen
Klasse I VB  (Arabo-Fries Veulenboek) 
Klasse I ST M-R   (Arabo-Fries Stamboek voor geregistreerde merries en ruinen)
Klasse I ST Hengst (Arabo-Fries Stamboek voor geregistreerde hengsten)                       
Klasse I VB Testboek (Arabo-Fries Veulenboek voor Testboek veulens)
Klasse I Testboek (Arabo-Fries Stamboek voor Testboek hengsten en merries)
Klasse I VB I (Arabo-Fries Veulenboek I)
Klasse I B I (Arabo-Fries Boek I merries en ruinen) 

 

Art. 2 B Aanvullende sectie: Klasse II
Klasse II VB II (Veulenboek II)

 

Art. 3 Procedure voor het inschrijven van Arabo-Friese veulens in een van onze klassen:

* Zodra een Friese of Arabo-Friese merrie, Friese merrie of een merrie uit de erkende rassen,  gedekt
wordt door een goedgekeurde EAFS hengst, zal de merriehouder een dekcertificaat/geboortebericht
ontvangen van de hengstenhouder. Dit dekbewijs bevestigt de details/identificatie van de hengst en
de merrie en de dekdata, of een Friese  hengst, of een hengst uit de erkende rassen zal de
merriehouder een dekcertificaat of een zoötechnisch certificaat /geboortebericht ontvangen van de
hengstenhouder. Dit dekbewijs bevestigt de details/identificatie van de hengst en de merrie  en de
dekdata

* De merriehouder stuurt het geboortebericht, zo snel mogelijk naar het stamboek voor registratie in het stamboek, samen met een kopie van het moeder en/of vaderpapier en schets/signalement met chipnummer.  

* Het veulen zal nadat aan alle verplichtingen voldaan werd (schets/chip en registratie in de nationale databank) geregistreerd worden in het daartoe bestemde Arabo-Fries veulenboek.                                                                        

*  Met het toezenden van het ingevulde en ondertekende geboortebericht aan het EAFS, verzoekt de fokker het EAFS stamboek automatisch om het paspoort en certificaat van oorsprong op te maken.

*  Als de geboortedatum van een veulen de gemiddelde drachtigheidsduur van de merrie met een maand overschrijdt (min of plus) moet een ouderschapstest gebeuren via DNA controle op kosten van de aanvrager van het paspoort.

* Als de moeder niet meer leeft dient er een afstammingscontrole via DNA te gebeuren, op kosten van  de eigenaar.       

Predikaten: worden uitgereikt nadat het paard gekeurd werd bij een  EAFSkeuring.               
DNA controle: ouderschapscontrole, steekproefsgewijs zullen er op iedere keuring haren van moeder en veulen getrokken worden. DNA vader is bij ons bekend. 
2decontrole heeft plaats op kosten van de aanvrager van het paspoort. 

 

Art. 4 Naamgeving

1.    De naam van het veulen  begint met jaarlijks vastgestelde letters. 
2.    Deze letters (meestal 3) publiceert het EAFS op haar website.
3.    De naam van een veulen mag per jaargang maar 1 keer voorkomen.  Om deze reden geeft  de fokker 3 namen op met de verplichte voorletter in volgorde van zijn voorkeur op het geboortebericht.
4.    Hij mag echter ook een letter (vaak de hoofdletter van zijn naam) of stalnaam toevoegen.

 

Art. 5 Criteria voor opname van paarden in de Klasse I:
 

Hoofdsectie
 

Art. 5.1 Klasse I VB (Veulenboek)
Om opgenomen  te worden in de categorie VB (Arabo-Fries Veulenboek) dient het veulen zwart te zijn en te voldoen aan de rasbeschrijving van het Stamboek en voldoen aan de bloedbegrenzing en afstammen van vader en moeder waarvan 4 generaties gekend zijn.

 • min 3 % en max 40 % Arabisch STB  bloed 
 • min 50 % Fries bloed, waarbij ook een max van 25 % vreemd STB bloed  aanwezig mag zijn. Het  25 % vreemd bloed dient uit een van de door het EAFS Stamboek erkende rassen te komen, deze zijn:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

 

een goedgekeurde ST hengst  uit volgende registers:                                                                    

 • ST hengst (AF) 
 • Testboek hengst (AF) 
 • Friese Stamboekhengst

Met een:                                                                                                                                         

 • ST merrie (AF) 
 • B I merrie (AF)  
 • Testboek merrie (AF)
 • Fries KFPS Stamboek merrie
 • Friese Bijboek I merrie      
 • VB merrie (AF) 
 • Friese VB merrie   

Kruisingen Fries x Fries worden niet door het EAFS geregistreerd

Art. 5.2  Klasse I ST M-R (Stamboek merries en ruinen)

Om opgenomen te worden in de Klasse ST M-R (Stamboek voor merries en ruinen) dienen de paarden zwart te zijn en te voldoen aan de rasbeschrijving en de bloedbegrenzing van het EAFS Stamboek. De paarden dienen reeds  ingeschreven te zijn in het VB en moeten op de leeftijd van 3 jaar aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en goed bevonden worden door de EAFS keuringscommissie. 
 

De opgelegde stokmaat is minimum 1.55m bij 3-jarigen en minimum 1.58m bij een leeftijd van 4 jaar en ouder.  

Merries en ruinen die niet gekeurd worden blijven in VB.                                  

 

Art. 5.3  Klasse I ST H (Stamboek hengsten)

Om opgenomen te worden in de categorie ST H (Arabo-Fries Hengsten) dienen de hengsten zwart te zijn zonder aftekeningen en te voldoen aan de ras beschrijving en bloedbegrenzing van het EAFS Stamboek.                                                                                                                    

De paarden dienen reeds  ingeschreven te zijn in het VB van de hoofdsectie en kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar aan een EAFS Hengstenkeuring deelnemen en dienen goed bevonden te worden door de EAFS keuringscommissie. 

Afstammen van 4 generaties STB ouders.                                                                             

De hengsten dienen aan alle eisen van de opgelegde onderzoeken door het EAFS te voldoen namelijk: DNA, sperma, röntgen en CEM, Ca, Scid en Lavenderfoal testen, zij mogen geen genetische afwijkingen hebben.                           

CEM test dient elk jaar verplicht herhaald te worden, rapport dient ingeleverd te worden bij het secretariaat voor de aanvang het nieuwe fokseizoen:  voor 1 maart.                                               

De minimum verplichte stokmaat bedraagt op 3-jarige leeftijd 1.58m en 1.60m op 4 jaar en ouder.                                                                                                                                           

De hengsten moeten voldoen aan de opgegeven morfologie van:           

minimum 1000 TNB voor een 3 jarige hengst met 45% bevruchtingsvermogen en minimum 2500 TNB voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen.                                                                                                   
TNB : totaal normaal bewegende cellen 

 • min 6% en max 40% Arabisch STB  bloed 
 •  min 50 % Fries bloed, waarbij ook een max van 25 % vreemd STB bloed  aanwezig mag zijn. Het  25 % vreemd bloed dient uit een van de door het EAFS Stamboek erkende rassen te komen, deze zijn:  PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

Hengsten  die niet goedgekeurd worden blijven in VB.

                                                                                                                                                         

Art. 5.4 Klasse I VB Testboek (Arabo-Fries Veulenboek voor Testboek veulens)  

Deze categorie biedt de mogelijkheid om de fokwaarde vast te stellen van veelbelovende zwarte Arabo-Friese hengsten en merries  (rasveredelaars) die nieuw bloed en extra sportkwaliteiten kunnen inbrengen in het Arabo-Friese ras.   
Deze nakomelingen komen uit erkende STB ouders.
 

Om bloedlijnen uit te testen met: Zuiver Arabier, Shagya Arabier, Anglo Arabier, PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof , Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.  

Elke kruising met een minimum aan 30% Fries STB bloed en vreemd STB bloed, erkend door het EAFS, zie hoger vermeldee rassen, kan hier in opgegenomen worden.   

Alle veulens dienen een ouderschaps-Test te ondergaan.
 

Art. 5.5  Klasse I TestBoek (Testboek voor hengsten en merries)

Deze categorie biedt de mogelijkheid om de fokwaarde vast te stellen van veelbelovende zwarte Arabo-Friese merries én zwarte hengsten zonder aftekeningen (rasveredelaars) die  nieuw bloed en extra sportkwaliteiten kunnen inbrengen in het Arabo-Friese ras.                                              
Om bloedlijnen uit te testen met : Zuiver Arabier, Shagya Arabier, Anglo Arabier, PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.     

Afhangend van te hoog afwijkend bloedpercentage kan voor de hengsten een dek limiet van 10 dekkingen per jaar opgelegd worden.                                                                      

Elke kruising met een minimum aan 30 % Fries STB bloed en vreemd STB bloed, erkend door het EAFS zie hoger vermelde rassen,  kan hier in opgenomen worden vanaf de leeftijd van 3 jaar
De paarden dienen goed gekeurd te worden door de EAFS keuringscommissie  op een daartoe georganiseerde keuring van het EAFS. 

                                                                                     
De hengsten en merries dienen aan alle eisen van de opgelegde onderzoeken door het EAFS te voldoen namelijk: DNA, Ca, Scid en Lavenderfoal testen, sperma, röntgen en CEM, zij mogen geen genetische afwijkingen hebben.               
CEM test dient elk jaar verplicht herhaald te worden en een rapport dient ingeleverd te worden bij het secretariaat voor de aanvang het nieuwe fokseizoen: voor 1 maart.                                                      
 

De minimum verplichte stokmaat bedraagt op 3 jarige leeftijd 1.58m en 1.60m op 4 jaar en ouder.                            

De hengsten moeten voldoen aan de opgegeven morfologie van: minimum 1000 TNB  voor een 3 jarige hengst met 45% bevruchtingsvermogen en minimum 2500 TNB voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen .       
* TNB : totaal normaal bewegende cellen.

Hengsten en merries die niet goedgekeurd werden blijven in het betreffende veulenboek staan.                                                                                                                                                                                

Art. 5.6 Klasse I VB I (Veulenboek I)

Om opgenomen te worden in het VB I (Veulenboek I)  dienen de zwarte veulens te voldoen aan de rasbeschrijving en de bloedbegrenzing van het EAFS en afstammen van vader en moeder waarvan 4 generaties gekend zijn

 • min 3% en max 40% Arabisch STB  bloed 
 • min 50 % Fries bloed, waarbij ook een max van 25 % vreemd ST B bloed  aanwezig mag zijn. Het  25 % vreemd bloed dient uit een van de door het EAFS Stamboek erkende rassen te komen, deze zijn:  PRE ( Pura Raza Espagnola), Lusitano, Lippizaner, Kladruber, Orlof, Morgan, Hackney en Europees Warmbloed.

De veulens moeten afstammen van: 

 • ST hengst (AF)
 • VB hengst (AF)  Regionale hengst
 • VB I  hengst (AF)
 • Friese STB hengst
 • Friese VB I hengst

 

Met een :                                                                                                    

 • ST merrie  (AF)                                                                                                                          
 • B I
 • B II merrie met 4 generaties gekende afstamming (AF)                                                                                                         
 • Testboek merrie (AF)
 • VB merrie (AF)                                                                                                     
 • Friese KFPS STB merrie                                                                         
 • Friese bijboek I merrie
 • Friese VB merrie                                                       

Art. 5.7  Klasse I B I Merrie-Ruin (Merrie- en Ruinen  Boek I)

Om opgenomen te worden in de categorie B I Merrie en Ruin (Boek I AF merrie- en ruinen) moeten de merries en de ruinen aan een EAFS stamboekkeuring deelnemen en voldoen aan de ras beschrijving en bloedbegrenzing en afstammen van vader en moeder waarvan 4 generaties gekend zijn. De paarden dienen reeds ingeschreven te zijn in het VB I en kunnen op de leeftijd van 3 jaar aan een EAFS keuring deelnemen en dienen goed bevonden te worden door de EAFS keuringscommissie .                                                                                                                         

 

Aanvullende sectie

 

Art. 5.8 Klasse II VB II (Veulenboek II)

Alle kruisingen met een minimum van 25% Fries bloed en erkend vreemd bloed uit de erkende rassen van het EAFS worden opgenomen in het VB II onder de voorwaarde van een verplicht DNA test van afstamming

1. zonder afstamming of met een halve afstamming, met merries of hengsten zonder papieren.    

2. producten uit niet goedgekeurde hengsten, wilde dekkingen.  

 

Art.6  Niet goedgekeurde hengsten en merries als veulen ingeschreven in onze databank
blijven altijd in het Veulenboek van het bijpassende register staan.

 

Art. 7 Identificatie en paspoort:

 1. De veulens van alle registers dienen binnen het jaar na geboorte een paspoort te hebben.  Een geldig paspoort is volgens de EU verordening 93/623 en landelijke regelgevingen verplicht en  dient als identificatie document  en dient het paard (veulen) te vergezellen bij alle vervoer op de openbare weg.                                                                                                  
 2. Chippen en schetsen gebeurt volgens de geldende EU verordening 504/2008 artikel 11 en deze van het land van geboorte van het veulen.
 3. Als het veulen niet meer naast de moeder loopt bij het chippen en bij het  laattijdig inleveren van het geboortebericht moet DNA onderzoek volgen met de nodige extra kosten ten laste van de aanvrager van het paspoort.                                                                                                 

De eigenaar van het veulen dient het veulen verplicht  aan te geven in de betreffende nationale databank voor België: via www.horseID.be waar u eerst een account dient aan te maken.                                                                                                                                   

Voor België kunt u via de website van Horse ID  onmiddellijk de betaling voor opname in de nationale databank regelen. De papieren versie bestaat nog steeds maar deze versie kost meer.                                                                                                                                                                                                                                      

Duitsland in de  HIT-Datenbank, France SIRE  via AFCAF, Nederland  Nationale databank, melden aan het EAFS stamboek.  

  * Duplicaten:   om een duplicaat dekbewijs of een stamboek afstammingsbewijs  of duplicaat paspoort te verkrijgen moet het verlies ervan schriftelijk gemeld worden aan het stamboek.  In het nieuwe paspoort en andere nieuwe documenten ter vervanging van verloren documenten wordt duplicaat  vermeld.  Duplicaten kunnen alleen opgemaakt worden volgens de voorschriften van de EU richtlijn Nr. 504/2008 van 6 juni 2008 en worden verstrekt aan de geldende tarieven.                                                                                                                           

* Een duplicaat paspoort  wordt uitgereikt wanneer het initiële paspoort verloren is geraakt en de identiteit van het paard bewezen kan worden.                                           

                                                                                    

Art. 8  Predikaten

Arabo-Friese paarden zijn sportpaarden en ontvangen volgende predikaten:                                      
A. Ster: 3- jarige paarden en ouder met een 1ste premie.                                                                     
B. Elite: ster + definitief sportcertificaat + 2 goedgekeurde in het stamboek ingeschreven afstammelingen met een 1ste premie.                                                                                            
C. Preferent: ster met 3 ingeschreven ster nakomelingen                                                                   
D. Een sportcertificaat zal uitgereikt worden aan Arabo-Friese paarden van minimum 6 jaar en ouder die aan de sporteisen hebben voldaan (zie Reglement sporteisen/Verrichtingen gesteld door de SC en regelmatig geactualiseerd).   

 Art. 9  Eigenaarswissel / Export / Import

1. Alle mutaties van paarden en eigenaren dienen via ons secretariaat  te lopen en door u aangegeven te worden in  de Horse ID databank in België  of de databank van het land van de eigenaar volgens de plaatselijke regelgeving.
Bij eigenaarswissel, verhuis of sterfte van het paard dient dit gemeld te worden aan het stamboek  en aan Horse ID.  Het paspoort en afstammingsbewijs worden bij overlijden van het paard  teruggestuurd naar het EAFS stamboek, dat eigenaar blijft van ieder uitgegeven paspoort. Het paspoort en registratiebewijs dienen bij verkoop van het paard overhandigd te worden aan de nieuwe eigenaar.                                                                                                                                                                                                                

2. In het geval dat een Arabo-Fries paard geregistreerd stond bij een ander stamboek of in geval van import of export zullen wij het betreffende paard of veulen registreren in het bijpassende register van dit reglement, indien het voldoet aan de voorwaarden van dit fokreglement.  Ingevoerde paarden dienen over een gezondheidscertificaat te beschikken volgens de laatste regelgeving. Zonder gezondheidscertificaat wordt verplicht labo onderzoek gedaan naar “infectueuse anemie” of wanneer het gezondheidscertificaat ouder is dan 30 dagen. 

                                                                                                                    
3. Na iedere predikaatsverhoging wordt een nieuwe pedigree afgegeven tegen inwisseling van de originele aan het geldend tarief.


4. Indien een document verloren geraakt is kan daartoe een duplicaat opgemaakt worden tegen de geldende tarieven en volgens de geldende EU-voorschriften.   

                          
5. Ieder Arabo-Fries paard behoudt levenslang:
- zijn UELN (of levens-) nummer, dit internationale nummer wordt niet veranderd ook niet bij opname in een ander stamboek. Een UELN van in het buitenland geboren paarden worden door ons stamboek overgenomen.
- zijn oorspronkelijk afgegeven paspoort
- in dit paspoort zal het EAFS de mutaties op de daartoe aangewezen plaats aanbrengen.


Art. 10 Plichten van de fokker

Om de voorgeschreven basis fokdoelstellingen van het EAFS te waarborgen wordt iedere EAFS fokker gevraagd om volgens de fokreglementen en de vooropstellingen hiervan te fokken. Dit op een diervriendelijke wijze en zich te informeren omtrent erfelijke ziekten eigen aan een van de rassen waarmee gekruist wordt. Hij informeert zich tevens bij de hengstenhouder omtrent de status van de hengst. De hengstenhouder is verplicht om deze informatie te verstrekken.

 

Art. 11 Verantwoordelijkheid van de hengstenhouders
 
De hengstenhouders van het EAFS zijn verplicht om hun hengsten zo te houden dat overtredingen tegen de fokreglementen van het EAFS uitgesloten zijn.  EAFS-hengstenhouders dienen gecertificeerd te zijn volgens de in hun land geldende norm.                                               
Bij overtredingen van de reglementen zal de verantwoordelijke van de fokcommissie het bestuur inlichten die dan volgens de statuten van het EAFS de nodige maatregelen zal treffen. Dit geldt ook wanneer de hengstenhouder de fokker ondoeltreffende inlichtingen verstrekt en de hygiënevoorschriften of andere relevante grondbeginselen van de hengstenhouderij zou negeren. De hengstenhouder is verplicht om de merriehouder op diens verzoek te informeren omtrent de status van zijn hengst(en) en relevante levensgevaarlijke erfelijke ziektes te melden.

Van elke goedgekeurde dekhengst dient elk jaar een sperma en CEM-rapport te worden ingediend bij het stamboek voor 01 maart van het dekjaar.

De dekbon/geboortebericht wordt door het EAFS uitgegeven en dient door de hengstenhouder tijdig te worden aangevraagd en dient na iedere dekking volledig ingevuld te worden met vermelding van de inseminatie data en ondertekend te worden door de hengstenhouder.                                  

Een kopie van elke dekbon dient voor 01 november van het kalenderjaar/dekjaar aan het stamboek te worden toegestuurd.                                                                                        

Maatregelen bij overschrijding van de inlevertermijn:                                                                    
- eerst wordt een aanmaning gestuurd                                                                                                 
- na overschrijding van de inlevertermijn met 30 kalenderdagenwordt het af te dragen dekgeld verdubbeld. Indien nadien nog geen gevolg gegeven wordt aan deze verplichtingzal er van ieder geboren veulen zonder controle document van de hengstenhouder DNA controle worden uitgevoerd op kosten van de aanvrager van het paspoort.                                                                                                                                   

De hengstenhouder en de eigenaar zullen hiervan verwittigd worden.

De merriehouder ontvangt een dekbewijs/geboortebericht van de hengstenhouder direct na ontvangst van het te betalen dekgeld aan de hengstenhouder.


 

EAFS Fokreglement 2022 update 05
Eisen Sportcertificaat EAFS