Arabo-Friese lijnen

Toekomst ?

Gezien de zeer tevreden gebruikers van Arabo-Friezen en de indrukwekkende sportresultaten van de vroegere en ook de nieuwe generatie Arabo-Friezen ziet de toekomst er rooskleurig uit. Vaak zien we dat het buitenland ze ontdekt een tien of twintigtal jaren na de import van zuivere Friezen, die wel eens wat moeite hebben met klimaat en heuvelachtig terrein in de andere landen.

Om de toekomst te verzekeren op zeer lange termijn wordt er gewerkt aan uitbreiding. In eerste instantie ligt een T-boek (Testboek) voor hoger in bloed staande Arabo-Friezen op tafel. Hierin kunnen nieuwe (meestal hoog in het bloed staande) bloedlijnen -middels dekbeperking- worden toegelaten tot de fokkerij. Hiermee wordt inteelt al voorkomen lang voordat de schadelijke “voortgezette inteelt” eventueel op den duur ook het Arabo-Friese ras zou verzwakken en hou je heterorsis op voldoende hoog niveau. Via deze piste is het ook mogelijk om andere barokke rassen (welke historisch aanleunen bij de Fries) mee in te kruisen.

Het is belangrijk dat de juiste keuzes van bloedlijnen genomen worden die een toegevoegde waarde kunnen geven aan de toekomstige fokkerij.


30-jarige Friese hengst start nieuwe Arabo-Friezen bloedlijn in 2008

Als jong paard was hij onvermoeibaar in de marathons voor team Bobbink, de naam is Roeland en hij werd geboren toen zijn vader, de destijds zeer moderne en sportieve Friese hengst Cobus 248 de herfst voordien gestorven was. Roeland was dus uniek qua afstamming en prestatie voor een zuivere Fries.

Uit zijn moeder Tynke kwamen meerdere goede sportpaarden, waaronder de onvergetelijke werker “Oxeida” uit vierspanteam Schrijvers.
Toen de fokker van Roeland -Wilfred de Bruin uit Groningen- aan Jan Driessen vertelde, dat de 30 jaar oude baas ergens nog levend opgedoken is en zelfs nu nog steeds enthousiast en vol ijver meerdere buitenritten per week maakt met zijn baasje Emily van Groenendael, ging de Arabo-Friezenman er meteen achteraan.

Toen Jan hem zag liep in de weide ernaast een veulen van Roeland, kwestie van over de draad springen. Dus was hij nog vruchtbaar, ongelofelijk voor die leeftijd! Zijn moeder was weliswaar 32 j. geworden, op 27j. leeftijd had ze zelfs nog haar laatste veulen, maar Roeland zal –na zijn 30e- wel geen jaren meer mee kunnen.

Driessen twijfelde niet lang. Zijn vriend Ronnie Vosch, als voorzitter van de Belgische FEI Endurance sportcommissie en zelf een groot kenner van endurance prestatielijnen bij Arabieren, wilde meteen meedoen aan een project om een nieuwe Arabo-Friese bloedlijn op te proberen starten met een van zijn betere (arabische) merries. De veterinaire begeleiding zou moeten gebeuren in professionele handen bij dekstation Schreven in Weert.

Roeland werd opgehaald en dezelfde dag zou nog sperma gewonnen moeten worden, maar dat viel niet zo mee. Roeland wilde niets weten van de hengstige rijpony en de kunstbok. Natuurlijk dekken op de (witte) Arabische merrie wilde hij ook al niet. Pas toen een gitzwarte oudere friese merrie werd aangeboden wilde hij springen, dekte perfect in de kunstschede en ondanks dat hij vrijwel nooit gedekt had was het sperma van ongekende kwaliteit; de dertigjarige zuivere fries leverde 12600 TNB, zowat 3 tot 10 keer beter als de gemiddelde (jonge) Friese hengsten van tegenwoordig.

De moeite werd beloond, want de vrucht leefde perfect. Roeland is wellicht de laatste nog levende rechtstreekse afstammeling van Cobus. Maar uniek is ook, dat via zijn moeder het oude bloed van Kasper, Minne, Orleans en Us Heit terug van stal gehaald wordt. Bloed van vóór de landbouwperiode, vandaar die sportieve kwaliteiten! Cobus was al geslacht toen Roeland geboren werd! De oude Bouma was zo boos over de onheuse behandeling die hij toendertijd kreeg van het FPS bij de afkeuring van Cobus, dat hij de hengst keihard liet slachten! Deze man, die het friese paard voor een groot deel gered heeft door in de moeilijke tijden een aantal goede friese dekhengsten te selecteren en onder kostprijs in de fokkerij beschikbaar te stellen was de behandeling van het stamboek beu en gooide hiermee alles erbij neer.

Driessen heeft met Cobus afstammelingen marathons gelopen in de Zwitserse bergen en weet wat deze oude Gerke-bloedlijn kan presteren! Dit bloed is volledig verloren gegaan binnen de moderne Friese populatie. Maar Roeland zorgde ervoor, dat het nog net niet te laat was.

Aanvulling bij het originele artikel
Het F1 product, de merrie Faroela is weer gedekt door Dark Romke, die daarna naar Marokko geëxporteerd is. Het F2 product heeft dus 25% Arabier via de moeder en 3,2% via de vader, totaal dus 28,4% Arabierbloed, dat vrijwel geheel nieuw zou zijn voor de Arabo-Friezen fokkerij. Voor deze F2 zullen later weer bijzondere Friezen geselecteerd worden om de volgende generatie met 14,2% Arabierbloed te fokken en die paarden mogen het dan gaan bewijzen, zowel in de fokkerij als in de sport. Het fokproject wordt in team uitgevoerd. Ieder betrokkene is mede-eigenaar: de initiatiefnemer Jan Driessen, maar ook fokker Wilfred de Bruin (vroeger mede-oprichter van FPS Fokvereniging Groningen Drente), eigenaars Emily van Groenendael en Ronny Vosch en dekstation Schreven.

Begin 2009 is de Hengst Roeland zonder lijden naar de eeuwige graasweide vertrokken vanwaar hij hopelijk de laatste grootste daad zal zien groeien: een nieuwe lijn van op prestatie geselecteerd bloed binnen het Europese Arabo-Friezen Stamboek.


Gharib-lijn

De Gharib-lijn welke haar naam te danken heeft aan de beroemde Arabische hengst Gharib OX en werd gestart door de Duitse professor-fokker Jürgen Hillner die in en vlak na de laatste crisisperiode van Friese paarden in Friesland leefde. Voordat hij de eerste Arabo-Fries fokte heeft hij eerst zeldzame en inteeltvrije bloedlijnen gezocht in de nog maar sporadisch voorkomende Friese paarden populatie en daarmee de dekhengsten Dagho, Ferdinand en diens zoon Naen gefokt. Deze hengsten hebben het lichtere moderne type Fries ingeluid.

Gharib OX was een zwarte Egytische Elitehengst geboren in 1965 in de staatstoeterij van El Zahraa en op latere leeftijd door de Duitse staat gekocht om op het beroemde ‘Landgestüt Marbach’ als stempelhengst de Arabier en warmbloedfokkerij een flinke boost te geven. Zijn afstammelingen staan over de hele wereld verspreid.

Een tweede arabische hengst is Oosterveld’s Marsaz, één der laatste zuivere “Crabet Stud” hengsten van de grootste Arabierfokster aller tijden Mrs. Lady Bunt. Deze O’Marsaz heeft zelf zowat alle watertjes van de paardensport doorzwommen. Dressuur, springen, samengesteld en endurance. Tot ver in de 30 jaren was hij zelfs nog actief in de voltige. Het karakter en de sportaanleg van zijn afstammelingen werd geroemd en beloond met het preferentschap.

Deze lijn is de meest populaire lijn binnen het EAFS met Dark Danilo als grote nestor die zelf een aantal zonen heeft voortgebracht. Zijn bekende zoon Dark Ynte heeft nog meer Arabo-Friese hengsten voortgebracht. Deze eerste bloedlijn voert via Yk Dark Danilo het zeldzame prestatiebloed van Romke 234 en Ritske 202 en van moeder’s zijde: Ulrig 204 x Ate 209 x Ritske 202 x Bouke 174 x Ynte 130. Zijn zonen voeren via moeder’s zijde ook weer veel bloed van Ritske, Wessel en Age, dus ook weer erg “vrij” bloed. Danilo’s jongere halfbroer Dark Laes is ook interessant met bloed van Oege. Ook hier weer het populaire Friese bloed van de Mark- en Jochemlijn vermeden, waardoor de groep Arabo-Friese hengsten niet alleen via Arabier- maar ook via hun Fries bloed de Friese merriestapel “verversen”.


Hamid-lijn

De Hamid-lijn welke haar naam te danken heeft aan de arabische hengst Hamid OX en werd gestart door de Nederlandse fokker Dr. Rudolph Krudop. De lijn bevat 3 gekeurde hengsten en heeft ondanks het lagere bloedpercentage toch opmerkelijk veel sportpaarden gebracht. Een voorbeeld dat heterosis lang nawerkt op de ingeteelde friese merries.

Het belang van deze hengsten zal de komende generaties Arabo-Friezen steeds belangrijker worden. Reden is dat de hengsten Maestro (Lolke x Hearke x Gerke x Nanne, stam 102) en Dark Romke (Lolke x Jarich x Ritske x Auke x Ynte uit de predikaatrijke stam 103) met hun 6,25% arabisch bloed eerder geschikt zijn voor Arabo-Friese merries dan zuivere friese merries wenst met het % arabisch bloed voldoende hoog te houden.