Eisen sportcertificaat

Eisen sportcertificaat EAFS

 

Arabo-Friese merries, ruinen, hengsten en dekhengsten kunnen in het bezit komen van het sportcertificaat wanneer aan de gestelde eisen voldaan wordt en het paard minimaal 6 jaar oud is.

Het sportcertificaat kan verkregen worden door 3 maal of meer een verrichting te behalen met een minimale score volgens het bijgevoegde schema (score in % van maximaal te behalen punten te behalen in desbetreffende dressuurproef).

De resultaten moeten behaald zijn op officiële wedstrijden en dienen bij de nationale sportbonden verifieerbaar te zijn. Bij prestaties waar dit schema niet in voorziet beslist het bestuur in samenspraak met de sportcommissie  of die prestaties vergelijkbaar zijn met de eisen. 

De resultaten dienen behaald te worden in één van onderstaande  categorieën waarin onderscheid gemaakt wordt tussen goedgekeurde EAFS-dekhengsten enerzijds en merries, ruinen en hengsten anderzijds  (de eisen voor dekhengsten zijn wat zwaarder).

__________________________________________________________________________________

 

Categorie 1:

 

Dressuur onder het zadel:

 

De dressuurproeven bij de basiswedstrijden in Nederland en België zijn identiek en vergelijkbaar met in Duitsland de M proeven.

 

                                                  Nederland.                     België.                         Duitsland.             

Merries, ruinen en hengsten:   Z1 min.60% (3x)         Z1 min.60% (3x)           M* min.60% (3x)          

Dekhengsten:                            Z2 min.60% (3x)         Z2 min.60% (3x)           M**min. 60% (3x)       

 

 

 

Categorie 2:

Mennen dressuur:

In Nederland worden op de basiswedstrijden met alleen dressuur in de hoogste categorie andere proeven verreden dan in België en Duitsland waar de F.E.I. proeven die ook op samengestelde men wedstrijden  nationaal en internationaal verreden worden. Deze proeven zijn vergeleken en hieronder gewaardeerd.

                                                        Nederland.                    België.                        Duitsland.      

Merries en ruinen en hengsten:    Kl Z min 65% 3x        CAN1 min 65% 3x        Kl.S min 65% 3x                

Dekhengsten:                                 Kl  ZZ min 65% 3x      CAN1 min 68% 3x        Kl.S min 68% 3x    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Categorie 3:

Mennen samengesteld in Nederland Klasse Z:

In Nederland is in de basis samengestelde mensport de klasse 3 de hoogste klasse. De dressuurproef die voorgeschreven wordt voor desbetreffende rubriek  1-span, 2-span of 4-span.                                                    
                                                     1- span                       2-span                           4-span              

Merries ruinen en hengsten:    Kl 3 min 70% (3x)        Kl 3 min 67% (3x)      Kl 3 min 64% (3x)

Dekhengsten:                             Kl 3 min 73% (3x)        Kl 3 min 70% (3x)       Kl 3 min 67% (3x) 

 

 

Categorie 4:

Mennen samengesteld nationaal en Internationaal:

De F.E.I dressuurproef die nationaal en internationaal voorgeschreven  wordt in alle landen voor de desbetreffende rubriek  1-span, 2-span of 4-span.

                                                               1-span                       2-span                          4-span             

Merries, ruinen en hengsten:         65% ( 3x)                   62% ( 3x)                      59% ( 3x)        

Dekhengsten:                                   68% ( 3x)                   65%  ( 3x)                     62% ( 3x) 

 

 

Categorie 5:

Einduitslag  samengestelde menwedstrijd eindigen bij de eerste 30%:  

Om het uithoudingsvermogen en inzet in de marathon en de rijdbaarheid in het kegelparcours mee te wegen is er ook de mogelijkheid om via een hoge klassering in de einduitslag  het sportcertificaat te behalen (geldt alleen voor mennen samengesteld nationaal en internationaal, dus niet voor categorie 3).  Voorwaarde is wel dat de rubriek waarin gereden wordt voldoende deelnemers heeft (starts) om de kwaliteit van de geleverde prestaties te waarborgen .

                                                             1-span                       2-span                          4-span             

Merries ruinen en hengsten nat.:   Min. 10 starts ( 3x)   min. 7 starts  (3x)    min. 5 starts ( 3x)

Dekhengsten  internationaal:          Min. 10 starts (3x)    min. 7 starts (3x)     min. 5 starts (3x)

 

                                                                                                                                                                         

Eisen-sportcertificaat-EAFS-3.pdf